Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
Çözüm Akademi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR. Çözüm Kolejinin tüm eğitim, öğretim ve yönetim süreçlerinin niteliğini artırma ve akademik destek sağlama adına gerekli koordinasyonu oluşturur ve süreçleri yönetir. Akademik başarı, yabancı dil, sanatsal ve sportif etkinlikler, değerler eğitimi ve rehberlik hizmetlerinin yönetimi ile ilgili tüm akademik süreçlerden sorumludur.
Prof. Dr. Paşa Tevfik CEPHE
İngilizce eğitimi alanında uzman olan Dr. Cephe, Çözüm Kolejinde yabancı dil öğretim süreçlerinin koordinasyonunu sağlar ve gerekli akademik desteği sunar. Anaokulundan liseye kadar yabancı dillerin okuma, yazma, konuşma, anlama ve dinleme boyutlarında bütüncül olarak edinilmesinde program, öğretim ve değerlendirme süreçlerini yönetir.
Doç. Dr. Ferudun SEZGİN
Eğitim yönetimi ve denetimi alanında uzman olan Dr. Sezgin, Çözüm Kolejinde eğitim yönetimi, ölçme ve değerlendirme, öğrenme ve öğretme süreçlerinin yönetimi, okul yönetim süreçleri, sınıf yönetimi, değerler eğitimi ve tam öğrenme süreçlerini izleme, değerlendirme ve geliştirme boyutlarında akademik destek sağlar.
Yrd. Doç. Dr. Hicran Çetin GÜNDÜZ
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzman olan Dr. Çetin Gündüz, Çözüm Kolejinde okul rehberlik ve danışma hizmetlerinin yönetimi ve değerlendirilmesi konusunda akademik destek sağlar. Gelişimsel kapsamlı rehberlik uygulamalarının anaokulundan lise sona kadar tüm okul düzeyinde tanıtımı, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alır.