KÖKLÜ GEÇMİŞ GÜÇLÜ GELECEK

Medeniyet şuuruna sahip, geleceği kuracak nesiller yetiştiren ve dünyaya esin kaynağı olan bir okul olmak.