Yenilik Kuluçka Merkezi Öneri Formu - Veli

Okulumuzun gelişimi için ASIM çalışmalarımız kapsamında Yenilik Kuluçka Merkezi'nde tüm paydaşlarımızın yenilikçi fikirlerini değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Tüm görüşleriniz ve fikirleriniz için teşekkür ederiz.
Ad & Soyad(*)
Zorunlu Alan

Velisi Bulunduğu Öğrencinin Adı & Soyadı(*)
Zorunlu Alan

Velisi Bulunduğu Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Okul/Kademe(*)
Zorunlu Alan

Velisi Bulunduğu Öğrencinin Öğrenim Gördüğü Sınıf(*)
Zorunlu Alan

Fikrinizin Konusu(*)
Zorunlu Alan

Yenilikçi Fikrim(*)
Zorunlu Alan

Doğrulama Kodu(*)
Doğrulama Kodu
Lütfen doğrulama kodunu doğru olarak giriniz