Erdemliler Eğitimi – Değerler Eğitiminde Geleceğin Okulu

Çözüm koleji için Değerler Eğitimi romantik ve mistik bir söylemden ibaret değildir. Öğrencilerimizin, ahlâki ve millî değerlerimizi kendi kişiliklerinin bir parçası olarak görmelerini ve davranışa düştürmelerini amaçlarız. Çünkü kişi mutluluğunun da toplum huzurunun da insanlarımızın yüksek ahlaki değerlerle donanmasından geçtiğine inanırız.  Temel hedefimiz “elinden ve dilinden başkalarına kötülük gelmeyen”  insandır.

Partnerler